Pulzné oximetre sú zdravotnícke pomôcky na neinvazívne meranie saturácie hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej časti krvného riečišťa v rozsahu meraných hodnôt 0 až 100 %.
Jednoducho povedané pomocou (infra)červeného svetla presvietia prst a merajú množstvo dopadajúceho svetla na druhej strane. Na základe nameranej hodnoty stanovia na koľko percent je krv (hemoglobín) pacienta nasýtená kyslíkom (SpO2 %). Okrem toho určujú aj pulz = tep (PR - pulse rate) v jednotkách bpm (úderov za minútu) a plethysmografickú krivku, čo vyjadruje priebeh hodnôt nameraných prístrojom v čase.

Prehľad hodnôt saturácie SpO2 - MNOŽSTVO KYSLÍKA V KRVI
99 až 95 % 95 až 85 % 85 až 75 % 75 až 60 % menej ako 60 %
normálne hodnoty bez jasných príznakov; zrýchlené dýchanie a tep ako keby "dobrá nálada" až pocit ľahkej opilosti, žartovanie, zhovorčivosť, nárast odvahy problémy s dý-chaním, slabosť, úzkost, nezáu-jem, nauzea, bolesť hlavy, návaly, zhorše-nie videnia, pacient zle rozumie reči

hrozia křče z nedostatku kyslíka

SMRŤ


Dostupné prístroje

 

Pulzný oximeter Contec CMS50D

  • s OLED displejom, s G-senzorom a nastavením jasu displeja;
  • plethysmografická krivka (grafické zobrazenie pulzu);
  • dodávané príslušenstvo: remienok na krk, 2 × AAA;

Cena: 19,90 € s DPH