Adresa našej výdajňe je:

    • Výdajňa zdravotníckych potrieb Viridis
    • Zlatá ulička 4798
    • 984 01 Lučenec
    • Slovenská republika

Z hlavnej (Masarykovej) ulice sa k nám najľahšie dostanete cez Zlatú uličku. Na nasledujúcej mape je červenou čiarou vyobrazená trasa, vedúca od vchodu do Zlatej uličky až k našej výdajni.

Mapa cesty do VZP Viridis cez Zlatú uličku

Pre tých, ktorý radšej použijú auto, je k dispozici platené parkovisko pozdĺž ulice A. Petöfiho (pozor je to jednosmerná ulica!). Na doleuvedenej mape je toto parkovisko označené zelenými čiarami. Jednosmerný vjazd do ulice A. Petöfiho je z ulice Jókaiho (tiež by sme Vás chceli upozorniť, že aj blízke ulice Sládkovičova a Nejedlého sú jednosmerky). Schématicky je to zakreslené na nasledujúcej mape:

Mapa cesty do VZP Viridis autom

V prípade, že by ste sa s trasou radšej dopredu oboznámili, je k dispozícii internetová stránka Google Maps, kde si môžete trasu dokonca aj nechať vygenerovať. Je dostupná na tejto stránke.