Naša výdajňa bola (znovu)otvorená dňa 1. júla 2018, kedy aj začala vystupovať pod novým názvom: VZP VIRIDIS nadviazala na tradíciu VZP MB RIO, ktorá poskytovala zdravotné služby v oblasti zdravotných pomôcok už od roku 1999. Výdajňa na adrese Zlatá ulička 4798 teda poskytuje NEPRETRŽITE svoje služby už vyše 21 rokov, čo je úctyhodne dlhé obdobie. Pôvodný majiteľ bol pán Vojtech Majerčík, ktorý pod značkou MB-RIO poskytoval zdravotné služby prostredníctvom výdajní zdravotníckych pomôcok nielen v Lučenci, ale aj v Rimavskej Sobote.

Od 1. júla 2018 však táto výdajňa zdravotníckych potrieb (ďalej len VZP) zmenila majiteľa, ktorým sa stala pani Ľudmila Zubáčová, ktorá predtým dlhé roky v predošlej prevádzke pracovala. Zmenu majiteľa nasledovala aj výrazná modernizácia prevádzky. Celá počítačová sieť bola kompletne vymenená za novú, ktorá plne vyhovuje súčasným požiadavkám na elektronické zdravotníctvo. Z počítačovej sféry medzi zavedené novinky musíme jednoznačne spomenúť aj vlastné webové stránky http://viridis.sk/, na ktorých sa práve nachádzate, vlastné e-mailové adresy a tiež naše facebookovské stránky @vzp.viridis. V budúcnosti sa pripravuje aj internetový obchod, ktorý umožní rýchle nakupovanie z pohodlia Vášho domova. Zriadili sme tiež detský kútik, kde mamičky s malými deťmi môžu ponechať svoju ratolesť pri kreslení či spoznávaní našej detskej mapy sveta, zatiaľ čo si môžu vychutnať nerušený nákup. Tiež naša skúšobná kabínka Vám poskytne dostatok súkromia pri výbere oblečenia (obe počas pandémie COVID-19 dočasne zrušené). V snahe Vám maximálne uľahčiť nákup/odber zdravotníckej pomôcky sme zaviedli službu dovozu tovaru zdarma a to do vzdialenosti 15 km od adresy VZP Viridis za predpokladu, že celková suma za nákup u nás je rovná, alebo vyššia ako 20 eur (do tohto limitu sa započítava aj úhrada poisťovne!). Stále sa snažíme pripravovať pre Vás nové možnosti, ktoré Vám nielen spríjemnia pobyt u nás, ale aj Vám pomôžu vybrať presne to, čo skutočne hľadáte či potrebujete.

Náš tím


Ľudmila ZUBÁČOVÁ je majiteľkou a zároveň odborným zástupcom VZP Viridis. Absolvovala Hotelovú akadémiu v Brezne, následne úspešne ukončila špecializačné štúdium v obore "Klinická výživa" na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Kvôli odbornej erudícii v oblasti zdravotníckych pomôcok absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Banskej Bystrici v obore "farmaceutický laborant" a kvalifikačné požiadavky na odborného zástupcu VZP splnila úspešným ukončením špecializačného štúdia v obore "Zdravotnícke pomôcky" na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V našej výdajni má na starosti výdaj zdravotníckych pomôcok na lekársky poukaz a riešenie individuálnych potrieb pacientov/klientov v oblasti zdravotníckych pomôcok. Okrem odborného vedenia výdajne tiež predáva všetok ostatný sortiment. Rada vám v obore svojej činnosti poradí alebo aj prekonzultuje zložitejší problém a to samozrejme úplne zadarmo.

Filip ZUBÁČ je pracovníkom skladu a predaja zdravotníckych pomôcok bez ŠÚKL kódu a doplnkového sortimentu. Podieľa sa tiež na rozvoze ZP a ZM.

Peter ZUBÁČ (externá spolupráca) je absolventom Farmaceutickej fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brne, kde stále aktívne pôsobí. Behom štúdia absolvoval skúšku z predmetu "Zdravotnické pomůcky" a je teda súčasťou nášho komplexného poskytovania pomoci a konzultácií zdarma. Jeho hlavnou náplňou práce je správa webových stránok (je administrátorom týchto webových stránok), e-mailových adries a do určitej miery dohliada aj na počítačovú sieť výdajne. Okrem toho v čase potreby prispieva k realizácii zložitejších požiadaviek naších zákazníkov.

ROZVOZ zdravotníckych pomôcok a materiálu
Ing. Peter ZUBÁČ vykonáva rozvoz ZP a ZM pacientom do miesta bydliska v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota (predovšetkým imobilným a ZŤP pacientom). V rámci rozvozu je nielen doručenie, ale aj vynesenie, montáž a predvedenie ZP priamo v byte pacienta (podľa aktuálnej potreby - platí hlavne pre antidekubitné matrace, elektrické polohovacie postele, toaletné kreslá, rolátory a pod.). Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekárov - ambulancie) tiež zabezpečuje rozvoz ZP, ZM, OOP a IVD.